Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

AEWA

AEWA (Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds) is een internationale overeenkomst die in 1995 werd gesloten. Het doel is het nemen van maatregelen voor het behouden of herstellen van een gunstige staat van instandhouding van watervogels die tussen Afrika en Europa trekken. De overeenkomst vloeit voort uit de Bonn-conventie. Voor meer informatie: www.unep-aewa.org.

Categorie├źn

  • De soort is genoemd in Annex 2 van de AEWA. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.