Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bern-conventie: soort van appendix II

De soort is genoemd in appendix II van de Bern-conventie. Soorten van appendix II zijn strikt te beschermen diersoorten. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Aziatische roodborsttapuit
Saxicola torquata ssp. maura
Saxicola torquata
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Baardgrasmus
Sylvia cantillans ssp. cantillans
Sylviinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Baardman
Panurus biarmicus ssp. biarmicus
Panurus biarmicus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Baardvleermuis
Myotis mystacinus ssp. mystacinus
Microchiroptera
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Balearische roodkopklauwier
Lanius senator ssp. badius
Laniidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Balkanbergfluiter
Phylloscopus bonelli ssp. orientalis
Sylviinae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Balkankwikstaart
Motacilla flava ssp. feldegg
Motacillidae
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bastaardarend
Aquila clanga
Falconiformes
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Bechsteins vleermuis
Myotis bechsteinii
Microchiroptera
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)
Beflijster
Turdus torquatus ssp. torquatus
Turdus torquatus
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Appendix II (selectie Nederlandse soorten: EL&I)