Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

CITES-verordeningen: soort van CITES-Basisverordening, bijlage A

De soort is genoemd in bijlage A van de CITES-Basisverordening. In bijlage A staan soorten die met uitsterven bedreigd worden. Commerciƫle handel met deze soorten is in principe verboden. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. U vindt een compleet overzicht in de UNEP-WCMC database of in de bijlage bij de Basisverordening. Gaat u deze soort aan- of verkopen? Ruilen, huren of weggeven? U kunt een CITES-document aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Aasgier
Neophron percnopterus ssp. percnopterus
Aasgier
Neophron percnopterus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Apollovlinder
Parnassius apollo
Apollovlinder
Parnassius apollo
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Arendbuizerd
Buteo rufinus ssp. rufinus
Arendbuizerd
Buteo rufinus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bastaardarend
Aquila clanga
Bastaardarend
Aquila clanga
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Blauwe kiekendief
Circus cyaneus ssp. cyaneus
Blauwe kiekendief
Circus cyaneus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Boomvalk
Falco subbuteo ssp. subbuteo
Boomvalk
Falco subbuteo
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bosuil
Strix aluco ssp. aluco
Bosuil
Strix aluco
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bruine kiekendief
Circus aeruginosus ssp. aeruginosus
Bruine kiekendief
Circus aeruginosus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bruinvis
Phocoena phocoena ssp. phocoena
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Buizerd
Buteo buteo ssp. buteo
Buizerd
Buteo buteo
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)