Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

CITES-verordeningen: soort van CITES-Basisverordening, bijlage A

De soort is genoemd in bijlage A van de CITES-Basisverordening. In bijlage A staan soorten die met uitsterven bedreigd worden. Commerciƫle handel met deze soorten is in principe verboden. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. U vindt een compleet overzicht in de UNEP-WCMC database of in de bijlage bij de Basisverordening. Gaat u deze soort aan- of verkopen? Ruilen, huren of weggeven? U kunt een CITES-document aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Gestreepte dolfijn
Stenella coeruleoalba
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Gewone dolfijn
Delphinus delphis
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Gewone spitsdolfijn
Mesoplodon bidens
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Gewone vinvis
Balaenoptera physalus
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Giervalk
Falco rusticolus
Giervalk
Falco rusticolus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grauwe kiekendief
Circus pygargus
Grauwe kiekendief
Circus pygargus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Griend
Globicephala melas
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grijze dolfijn
Grampus griseus
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grijze wouw
Elanus caeruleus ssp. caeruleus
Grijze wouw
Elanus caeruleus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Groenknolorchis
Liparis loeselii
Groenknolorchis
Liparis loeselii
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)