Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

CITES-verordeningen: soort van CITES-Basisverordening, bijlage A

De soort is genoemd in bijlage A van de CITES-Basisverordening. In bijlage A staan soorten die met uitsterven bedreigd worden. Commerciƫle handel met deze soorten is in principe verboden. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. U vindt een compleet overzicht in de UNEP-WCMC database of in de bijlage bij de Basisverordening. Gaat u deze soort aan- of verkopen? Ruilen, huren of weggeven? U kunt een CITES-document aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Grote trap
Otis tarda ssp. tarda
Grote trap
Otis tarda
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote zilverreiger
Casmerodius albus ssp. albus
Grote zilverreiger
Casmerodius albus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Havik
Accipiter gentilis ssp. gentilis
Havik
Accipiter gentilis
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Havikarend
Aquila fasciata ssp. fasciata
Havikarend
Hieraaetus fasciatus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
IJslands smelleken
Falco columbarius ssp. subaesalon
Smelleken
Falco columbarius
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kemp's zeeschildpad
Lepidochelys kempii
zeeschildpadden
Cheloniidae
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kerkuil
Tyto alba ssp. guttata
Kerkuil
Tyto alba
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine torenvalk
Falco naumanni
Kleine torenvalk
Falco naumanni
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine trap
Tetrax tetrax
Kleine trap
Tetrax tetrax
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine zilverreiger
Egretta garzetta ssp. garzetta
Kleine zilverreiger
Egretta garzetta
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)