Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

CITES-verordeningen: soort van CITES-Basisverordening, bijlage A

De soort is genoemd in bijlage A van de CITES-Basisverordening. In bijlage A staan soorten die met uitsterven bedreigd worden. Commerciƫle handel met deze soorten is in principe verboden. In de database staan alleen de soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen. U vindt een compleet overzicht in de UNEP-WCMC database of in de bijlage bij de Basisverordening. Gaat u deze soort aan- of verkopen? Ruilen, huren of weggeven? U kunt een CITES-document aanvragen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Kleine zwaardwalvis
Pseudorca crassidens
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Koereiger
Bubulcus ibis ssp. ibis
Koereiger
Bubulcus ibis
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kraanvogel
Grus grus ssp. grus
Kraanvogel
Grus grus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kroeskoppelikaan
Pelecanus crispus
Kroeskoppelikaan
Pelecanus crispus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Lammergier
Gypaetus barbatus ssp. aureus
Lammergier
Gypaetus barbatus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Lederschildpad
Dermochelys coriacea
Lederschildpad
Dermochelys coriacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Lepelaar
Platalea leucorodia ssp. leucorodia
Lepelaar
Platalea leucorodia
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Lynx
Lynx lynx ssp. lynx
Euraziatische lynx
Lynx lynx
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Monniksgier
Aegypius monachus ssp. monachus
Monniksgier
Aegypius monachus
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Narwal
Monodon monoceros
walvisachtigen
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 215 van 27.8.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)