Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Habitatrichtlijn: soort van habitatrichtlijn Bijlage IV

De soort is genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Nederland moet voor soorten en hun voortplantings- of rustplaatsen van bijlage IV, waarvoor ons land tot het natuurlijke verspreidingsgebied behoort, beschermingsmaatregelen nemen. Daartoe zijn alle soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, geselecteerd.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Hazelmuis
Muscardinus avellanarius
Gliridae
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Heikikker
Rana arvalis ssp. arvalis
Rana arvalis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Houting
Coregonus oxyrinchus
Coregonus oxyrhynchus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Ingekorven vleermuis
Myotis emarginatus ssp. emarginatus
Myotis emarginatus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Juchtleerkever
Osmoderma eremita
Osmoderma eremita
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kamsalamander
Triturus cristatus
Triturus cristatus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kemp's zeeschildpad
Lepidochelys kempii
Lepidochelys kempii
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine dwergvleermuis
Pipistrellus pygmaeus
Microchiroptera
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine hoefijzerneus
Rhinolophus hipposideros ssp. hipposideros
Rhinolophus hipposideros
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine zwaardwalvis
Pseudorca crassidens
Cetacea
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)