Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Habitatrichtlijn: soort van habitatrichtlijn Bijlage V

De soort is genoemd in bijlage V van de Habitatrichtlijn. Voor soorten van Bijlage V kunnen de lidstaten, indien nodig, maatregelen treffen om te zorgen dat het aan de natuur onttrekken en de exploitatie van deze soorten niet ten koste gaat van hun behoud. In de database zijn alleen de soorten opgenomen die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Klapmuts
Cystophora cristata
Phocidae
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine wolfsklauw
Diphasiastrum tristachyum
Lycopodium
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kussentjesmos
Leucobryum glaucum
Leucobryum glaucum
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kussentjesveenmos
Sphagnum compactum
Sphagnum
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Lepelbladveenmos
Sphagnum platyphyllum
Sphagnum
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Medicinale bloedzuiger
Hirudo medicinalis
Hirudo medicinalis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Meerkikker
Rana ridibunda
Rana ridibunda
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Middelste groene kikker
Rana esculenta
Rana esculenta
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Moerasveenmos
Sphagnum subsecundum
Sphagnum
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Moeraswolfsklauw
Lycopodiella inundata
Lycopodium
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)