Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Rode lijsten: soort van Rode Lijst Amfibieën

Soort staat vermeld op de Rode Lijst voor de soortgroep amfibieën. De mate van bedreiging is verdeeld over de volgende categorieën: verdwenen uit Nederland, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar, gevoelig. Wilt u weten de mate van bedreiging van een soort weten? Klik dan op de soort.