Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Visserijwet: soort als bedoeld in artikel 1.2

Deze vis-, schaaldier- of schelpdiersoort is aangewezen als vis waarop de Visserijwet van toepassing is. Voor meer informatie: artikel 2 Uitvoeringsregeling visserij.