Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Vogelrichtlijn: soort van Bijlage II/1 (artikel 7.2 Vogelrichtlijn)

Soort is genoemd in bijlage II/1 van de Vogelrichtlijn. Op soorten van bijlage II/1 mogen alle lidstaten van de EU de jacht openen. Soorten die na 1900 in het wild in Nederland zijn waargenomen, zijn geselecteerd.

Standaardnaam Naam volgens publicatie Publicatie
Amerikaanse wintertaling
Anas carolinensis
Anas crecca
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Bokje
Lymnocryptes minimus
Lymnocryptes minimus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Fazant
Phasianus colchicus
Phasianus colchicus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grauwe gans
Anser anser ssp. anser
Grauwe gans
Anser anser
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Grote Canadese gans
Branta canadensis ssp. canadensis
Branta canadensis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Houtduif
Columba palumbus ssp. palumbus
Columba palumbus
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Houtsnip
Scolopax rusticola
Scolopax rusticola
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kleine Canadese gans
Branta canadensis ssp. hutchinsii
Branta canadensis
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Krakeend
Anas strepera ssp. strepera
Krakeend
Anas strepera
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)
Kuifeend
Aythya fuligula
Kuifeend
Aythya fuligula
Publicatieblad van de Europese Unie L 236 van 23.9.2003 (selectie Nederlandse soorten: Ministerie van EL&I)