Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Wadden Sea Seals: soort van artikel II.a

De soort is genoemd in artikel II.a van de overeenkomst voor Wadden Sea Seals.