Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Basisrapport rode Lijsten amfibieën en reptielen volgens Nederlandse en IUCN-criteria (RAVON, 2007)