Beschermde natuur in Nederland soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Bedreigde en kwetsbare zoetwatervissen in Nederland; voorstel voor een Rode Lijst (Stichting Atlas Nederlandse Zoetwatervissen, 1997)