Nederlandse naamWetenschappelijke naamNederlandse naam volgens publicatieWetenschappelijke naam volgens publicatiePublicatie
Bechsteins vleermuisMyotis bechsteiniiBechsteins vleermuisMyotis bechsteinii Rode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
BeverCastor fiberBeverCastor fiber ssp. albicus
BoommarterMartes martes ssp. martesBoommarterMartes martes ssp. martes
BosvleermuisNyctalus leisleri ssp. leisleribosvleermuisNyctalys leisleriRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
BruinvisPhocoena phocoena ssp. phocoenaBruinvisPhocoena phocoena ssp. phocoena
BunzingMustela putorius ssp. putoriusBunzingMustela putorius ssp. putoriusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
EgelErinaceus europaeus ssp. europaeusEgelErinaceus europaeus ssp. europaeus
EikelmuisEliomys quercinusEikelmuisEliomys quercinusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant n. 56788, 3 november 2020
Gewone zeehondPhoca vitulina ssp. vitulinaGewone zeehondPhoca vitulina ssp. vitulina
Grijze grootoorvleermuisPlecotus austriacusGrijze grootoorvleermuisPlecotus austriacus ssp. austriacus
Grijze zeehondHalichoerus grypusGrijze zeehondHalichoerus grypus ssp. grypus
Grote bosmuisApodemus flavicollisGrote bosmuisApodemus flavicollis
HaasLepus europaeushaasLepus europaeus europaeusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
HamsterCricetus cricetusHamsterCricetus cricetus ssp. canescensRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant 56788, 3 november 2020
HazelmuisMuscardinus avellanariusHazelmuisMuscardinus avellanariusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
HermelijnMustela erminea ssp. aestivaHermelijnMustela erminea ssp. aestivaRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
Ingekorven vleermuisMyotis emarginatus ssp. emarginatusIngekorven vleermuisMyotis emarginatus ssp. emarginatusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
Kleine hoefijzerneusRhinolophus hipposideros ssp. hipposiderosKleine hoefijzerneusRhinolophus hipposideros ssp. hipposiderosRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
KonijnOryctolagus cuniculus ssp. cuniculusKonijnOryctolagus cuniculus ssp. cuniculusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
LaatvliegerEptesicus serotinus ssp. serotinusLaatvliegerEptesicus serotinus ssp. serotinusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
MolmuisArvicola scherman
Noordse woelmuisAlexandromys oeconomus ssp. arenicolaNoordse woelmuisMicrotus oeconomus ssp. arenicola Rode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
Ondergrondse woelmuisMicrotus subterraneusOndergrondse woelmuisMicrotus subterraneus
OtterLutra lutra ssp. lutraOtterLutra lutra ssp. lutra
Rosse vleermuisNyctalus noctula ssp. noctulaRosse vleermuisNyctalus noctula ssp. noctula
TuimelaarTursiops truncatus ssp. truncatusTuimelaarTursiops truncatus ssp. truncatus Rode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
Tweekleurige vleermuisVespertilio murinus ssp. murinusTweekleurige vleermuisVespertilio murinus ssp. murinusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
Vale vleermuisMyotis myotis ssp. myotisVale vleermuisMyotis myotis ssp. myotisRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
VeldspitsmuisCrocidura leucodon ssp. leucodonveldspitsmuisCrocidura leucodon leucodonRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
WaterspitsmuisNeomys fodiens ssp. fodiensWaterspitsmuisNeomys fodiens ssp. fodiens
WezelMustela nivalis ssp. vulgarisWezelMustela nivalis ssp. vulgarisRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020
Zwarte ratRattus rattusZwarte ratRattus rattusRode Lijst Zoogdieren, Staatscourant nr. 56788, 2020